KARS KALEİÇİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

“Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi”, Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu’nun işbirliği, Çekül ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirilmesi amaçlanan, Kars’taki mimari ve kültürel mirası turizm temasıyla bütünleşecek şekilde değerlendirmeyi öngören bir kentsel koruma/canlandırma projesidir.

Kaleiçi, Kars kentinin tarihi-geleneksel çekirdeğini oluşturmaktadır. Kentin zamanla güney yönünde gelişmesi ve kent merkezi ile cazibe alanlarının büyük ölçüde Rus gridi içerisinde yeralması, bu bölgenin süreç içerisinde niteliğini kaybetmesine ve çöküntü alanı haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum fiziksel yapıya da yansımış, anıtsal yapılar dışında eski kentsel doku ve onu oluşturan sivil mimarlık örnekleri neredeyse tamamen kaybolmuş ve yerini niteliksiz yapılara bırakmıştır.

Bu kapsamda Kaleiçi projesinin temel hedefi çöküntüleşme sürecinin geriye döndürülmesi ve niteliğini kaybetmekte olan geleneksel dokunun yeniden canlandırılmasına yönelik bir planlama ve tasarım yaklaşımının ortaya konmasıdır. Koruma İmar Planı’nın sınırları; Kale ve çevresindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile dış kale ile tanımlanabilecek 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı kapsayan 57.57 hektarlık bir alandır.

 
 
     
imar planlama  |   kentsel tasarım  |  imar planı sayısallaştırma  |   arazi modelleme  |   tamamlanan projeler  |   devam eden projeler   |  projelerden görüntüler
anasayfa   |   kurumsal   |   projeler   |   hizmetlerimiz   |  iletişim