< GERİ İMAR PLANI

GÖZCÜLER (Hatay) İlave + Revizyon İmar Planı (2012)

Çalışma alanı Hatay İli, İskenderun İlçesine bağlı Gözcüler Beldesidir. Yerleşme doğu Akdeniz Bölgesi’nin Hatay İlinde, Akdeniz sahil şeridinde bulunmaktadır.

Gözcüler yerleşmesinde 1989 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Bu yüzden de yerleşmede kadastro çalışmaları bitirilmiş ve 1991 yılında imar planı yapılmıştır. Ancak gerek ilk plandan doğan olumsuzluklar ve gerekse yerleşmenin yeni gelişme eğilimlerinden dolayı bir imar planı revizyonu ihtiyacı doğmuştur. Bunun yanısıra yerleşmede 1991 yılından başlayarak çeşitli plan tadilatları da yapılmıştır. Planlama aşamasında bu tadilatların da yeni plana işlenmesi ve dikkate alınması zorunluluğundan dolayı 2002 yılında, Gözcüler Beldesi’nin yeni İlave+Revizyon İmar Planı yapılmıştır. 1/25 000 ölçekli İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı hükümlerine uymak ve bu planda be- lirtilen, özellikle I. ve II. Derece tarım toprağını korunmuştur.

Belde’nin 2012 yılında yapılan 2. İlave+Revizyon İmar Planı yaklaşık olarak 595 hektarlık bir alanı kaplamaktadır ve planlama çalışmalarında 2035 yılı hedef alınmıştır.