< GERİ İMAR PLANI

NARDÜZÜ (Hatay) İlave + Revizyon İmar Planı (2003)

Nardüzü Yerleşmesinin bugün idari açıdan bağlı bulunduğu Hatay İli; Akdeniz Bölgesi’nin Adana bölümünde yer alır. Doğu ve güneyden komşumuz Suriye ile sınırlanan İl’in kuzeyinde Adana ve Osmaniye İlleri bulunur. Kuzeydoğudan ise Gaziantep ve Kilis İlleri ile komşudur. Batısında da Akdeniz kıyıları yer alır.

Nardüzü yerleşmesi idari bakımdan; Hatay İli, İskenderun İlçesine bağlı olup 1989 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Bu tarihten itibaen yerleşmede kadastro çalışmaları bitirilmiş ve 1992 yılında ilk İmar Planı yapılmıştır. Yöre o zamandan itibaren oldukça önemli bir potansiyele sahiptir ve hızla gelişmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, hiç kuşkusuz yerleşmenin, İskenderun İlçesi için bir gelişme alanı olarak görülmesidir. Bunun yanısıra, bu bölge özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlar için bir “say ye yeri” niteliğindedir. Bu nedenle özellikle 2. konut kullanımlı alanlar oldukça artmaktadır.

1992 yılında yapılmış olan Nardüzü İmar Planı’nın uygulaması büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak gerek ilk plandan doğan olumsuzluklar ve gerekse yerleşmenin yeni gelişme eğilimlerinden dolayı bir imar planı revizyonu ihtiyacı doğmuştur. Bunun yanısıra yerleşmede 1994 yılından başlayarak çeşitli plan tadilatları da yapılmıştır. Yaklaşık 415 hektarlık bir alanı kapsayan ve bu araştırmanın konusu olan Nardüzü Yerleşmesi İlave+Revizyon İmar Planında; 1992 yılında onanmış imar planı ve bu tarihten itibaren yapılmış mevzi imar planları ile yapılan planlamaya bütünlük getirmek amacıyla plana dahil edilmek istenen ek alanların düzenlenmesiveplanlıkentselalanınbirbütünlüğekavuşturulmasıamaçlanmaktadır.