< GERİ KORUMAİMAR PLANI

CİZRE (Şırnak) Tescilli Kent Surları Koruma Alanı İmar Planı (2013)

Cizre İlçesi konumu itibariyle Dicle nehrinin kıyısında, Suriye sınırında yer alır. Komşu ilçeler İdil, Güçlükonak ve Silopi’dır. Cizre’nin yerel konumu 37 derece 20 dakika kuzey enlemi ile 42 derece 11 dakika doğu boylamı arasına düşer. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2011 yılında Cizre’nin nüfusu 122.967 kişidir. Bunun 104.844’ü merkezde, 18.123’ü ise belde ve köylerde yaşamaktadır.

Projeye konu olan 26.87 hektarlık alan tescilli tarihi surların korunması amacıyla kentsel dönüşüm süre- cinden geçecektir. Söz konusu alanda çoğunlukla bulunan konut alanları kaldırılarak, surların çevresi boşaltılacak ve bu alanlarda yeşil alan, turizm ve kültür alanları oluşturulacaktır. Bu çerçevede yıkılacak konutların yerine TOKİ tarafından üretilecek yeni konutlar hak sahiplerine verilerek, her hangi bir mağduriyete yer bırakılmayacak, bu şekilde tarihi surlar ortaya çıkarılıp bir yandan da kent merkezine nefes aldıracak kamusal alanlar yaratılmış olacaktır.

Surlar açığa çıkarılırken hali hazırda alanda bulunan tescilli tarihi yapıların dışında, tarihi dokuya uygun ve tescillenmesi önerilen yapılar belirlenmiş ve ayrı bir pafta halinde sunulmuştur.

Korunması önerilen bu binaların da içerisinde bulundukları alanın özelliklerine göre müze, otel, kafe gibi farklı kullanımlar kazandırılması ve bu şekilde tarihi doku ile daha iyi uyum sağlayarak alana hareket ve süreklilik kazandırılması planlanmıştır. Bazı binalar restorasyondan geçirilerek, hem yeni bir bina inşa etmenin masra arından kurtulunmuş olacak hem de tarihi doku kendi içerisinde kendisini yeniden üreterek modern kent hayatıyla birlikte çalışma imkanı bulacaktır.