< GERİ KORUMAİMAR PLANI

BEYPAZARI (Ankara) İnözü Vadisi I.Derece Arkeolojik ve II.Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı I.Etap (2009)

Planlama alanı, Beypazarı İlçesi’nin kuzeybatısında yer almaktadır. “Ankara İli Beypazarı İlçesi İnözü Vadisi I. Derece Arkeolojik Sit ve II. Derece Doğal Sit Alanı” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 13.11.1990 tarih ve 1452 sayılı kararla günümüzdeki yasal statüsünü kazanmıştır.İnözü Vadisi, aynı ismi taşıyan derenin iki kenarında yükselen arkeolojik alanlar ve dere kenarındaki bağ alanlarından oluşan doğal sit alanıyla korunması gereken bir bölge durumundadır.

Arkeolojik kalıntıların bulunduğu kısımda bulunan mağaralar yaklaşık olarak %90’lık bir eğimde bulunmaktadır. Mağaralara ulaşımı zorlaştıran etken ise eğim durumudur. Beypazarı’nın kuzeyinde bulunan İnözü Vadisi, doğal bitk örtüsü ve kültürel kalıntıları ile oldukça zengin bir görünüme sahiptir. Karaşar Yolu üzerinde, güneyde İnecekli Köprüsü’nün Beypazarı yönünde 110 metre ilerisindeki nokta ile kuzeyde Kozalan yol ayrımından Beypazarı’a doğru 200 metre ilerideki nokta arasındadır. Beypazarı (Ankara) İnözü Vadisi içerisinde toplam 95 hektarlık bir alanda; 49 hektar I. Derece Arkeolojik Sit ve 46 hektar II. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanırken; bölgenin mevcut dokusunun korumasına büyük önem verilmiştir. Diğer taraftan da Beypazarı için büyük bir turizm potansiyeli taşıyan bu bölgenin, bu işlevini devam ettirmesine yönelik bir planlama anlayışı geliştirilmiştir.