< GERİ LİMAN TERSANEİMAR PLANI

DİLOVASI (Kocaeli) Yilport Konteyner Terminali AŞ. Liman Tesisleri İmar Planı (2005-2011)

Proje; Kocaeli İLi, Gebze İlçesi, Dilovası-İçmeler Mevkii’nde yer almaktadır. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olan ve imarın G23-a-21-c-1-b/ G23-a-21-c-1-c/ G23-a-21-c-2-a/ G23-a-21- c-2-d paftalarında, 55 nolu parsel ile aynı mevkiide bulunan ve 49 yıl surely irtifak hakkı tesis edilmiş 56 nolu maliye arazileri üzeri- nde Konteyner Terminali, Geçici Depolama Yeri ve Genel Antrepo İşletmeciliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Söz konusu alanda 1999 yılında Dolgu İmar PLanı hazırlanmış ve gerekli izinler alınmıştır.

Bu planla ilgili, Bayındırlık ve İskan BAkanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün (TAU) 30/04/2001 tarih ve 891/111110 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınmıştır. İskele ve rıhtım tevsii projeleri ise T.C. Ulaştırma BAkanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından 27/03/2002 tarih ve 3953 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Ayrıca, yine aynı tesis için iskele genişletmek amacıyla yapılan İmar Planı Değişikliği yne Bayındırlık ve İskan BAkanlığı tarafından 14/06/2005 tarihinde onaylanmıştır.