< GERİ LİMAN TERSANEİMAR PLANI

FİLYOS (Zonguldak) Kardemir AŞ. Liman Tesisleri İmar Planı (2006)

Zonguldak-Hisarönü (Filyos) Balıkçı Barınağı, Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’nce ihalesi yapılan Tarım Sektörü Altyapı yatırımıdır. Ekonomisi büyük oranda taş kömürüne bağlı yöre ekonomisinin çeşitlendirilmesi, istihdamın arttırılması amacıyla bölgede yapılan 5 Balıkçı Barınağı inşaatından birisidir. İnşaatın tamamlanması ile yöredeki balıkçılığın gelişmesi amaçlanmaktadır. Yatırım programlarında Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün tarım sektöründe 94-A040370 proje numarası ile yer almaktadır. Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Bölgesel Kalkınma Projesi kapsamındadır.