< GERİ SANAYİ PLANLARIİMAR PLANI

BÜYÜKKARIŞTIRAN (Lüleburgaz-Kırklareli) Islah Organiz Sanayi Bölgesi

Soz konusu iş; 12/04/2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Islah Organize Sanayi Bölgesi Kanunu kapsamında; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi sınırlarında, Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla hazırlanması gereken bilgi, belge ve evrakların ile Gerekçeli Rapor hazırlanması işidir. Madde 184’te belirlenen başvuru koşulları doğrultusunda alanla ilgili gerekli çalışmalar yapılmıştır.