< GERİ İMAR PLANI

BEYPAZARI (Ankara) Maden Suları İlave İmar Planı (2012-2017)

Planlama çalışması; Beypazarı (Ankara) BelediyesiMücavir Alan Sınırları içerisinde olup, Geyikpınarı Mevkiinde, İnözü Vadisinde yer almaktadır. Önceki yıllarda Mevzii İmar Planı hazırlanan daha sonra İlave İmar Planı yapılan alanda Beypazarı Karakoca Maden Suyu İşletmeleri (Beypazarı Maden Suları) faaliyet göstermektedir. Onaylanan İmar Planı’nda; Beypazarı Karakoca Maden Suyu Dolum Tesisleri’nin bulunduğu bu alan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanmıştır. Mevcut yapıların ve depoların durumu da gözönüne alınarak E: 1.00 ve hmax: 9.50 olarak önerilmiştir.