< GERİ SANAYİ PLANLARIİMAR PLANI

GÜMÜŞOVA (Düzce) Sanayi İmar Planı (2007)

İlan Planı’nın yapıldığı alan; Düzce İli, Gümüşova İlçesi Mücavir alan sınırlarında bulunmaktadır. Toplam olarak 413.36 hektarlık bir alanda hazırlanan İMar Planı “sanayi” amaçlıdır.

Yaşadığı deprem felaketleri sebebi ile Gümüşova ilçesi de oldukça zarar görmüş ve 2000 yılından itibaren yeniden yapılanmayabaşlamıştır.BununlabirlikteDüzceİl’ininTeşvikKapsamınaalınması bu bölgenin özellikle sanayi kuruluşları için bir cazibe merkezi haline gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle sanayi kuruluşları yatırımlarını bu bölgeye kaydırmaya başlamış, bu da özellikle sanayi için uygun arsa üretimini zorunlu kılmıştır. Sanayi Planı, Selamlar Köyü’nün plan sınırının hemen doğusunda yer almaktadır.

Bu alanda yapılan ve özellikle sanayi kuruluşlarından gelen talepler üzerine uygun sanayi arsaları üretme amaçlı imar planı toplam olarak 413.36 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Plan genelinde D-100 Karayolu ana hat olarak alınmış ve bu hat boyunca sağlı- sollu tarım alanları genelde korunmak suretiyle uygun alanlar “Sanayi Alanları” olarak planlanmıştır. Özellikle D-100 karayolu ile TEM Otoyolu arasında kalan ve mülkiyeti hazineye ait olan alanlar ulaşılabilirlik açısından uygun konumda olmaları ve engebeli bir arazi olması nedeniyle ekilebilir araziler olmaması nedeniyle değerlendirilmeye çalışılmıştır.