< GERİ SANAYİ PLANLARIİMAR PLANI

KASTAMONU Organize Sanayi Bölgesi İlave+Revizyon İmar Planı (2006)

Organize Sanayi Bölgesi İlave+Revizyon İmar Planı’nın hazırlandığı alan; Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde, Kastamonu İli, Gelindağı Mevkii’nde bulunmaktadır. Bu bölge, Kastamonu sanayisinin gelişimi için 1992 yılında kurulmuş ve yapılan İlave+Revizyon İmar Planı ile sınırları genişletilerek gelişimine olanak sağlanmıştır.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi kurma hazırlıkları 1976 yılında başlamış olmakla birlikte 1992 yılında hız kazanmış ve kısa zamanda altyapı çalışmaları tamamlanarak inşaat aşamasına gelinmiştir. Ancak gelen talepler ve gğnğn şartları doğrultusunda Kastamonu OSB Müdürlüğü tarafından ilave alanlar satın alınmıştır. Bu nedenle de OSB mevcut imar planında birtakım değişiklikler ve ilave plan yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İlave+Revizyon İMar Planı yaklıaşık olarak 127 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu planda; mevcut plana ilaveten yeni satın alınan alanlar da plana dahil edilmiştir. Bu aşamada OSB’nin ihtiyaçları gözönünde bulundurulmuş ve planlama bu doğrultuda yapılmıştır.