< GERİ SANAYİ PLANLARIİMAR PLANI

BEYPAZARI (Ankara) ETİ Soda AŞ. Mevzii İmar Planı (2005)

İmar alanı idari açıdan Ankara İli, Beypazarı İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Alanda; Eti Soda A.Ş. (CİNER GRUP) tarafından “trona” madeninden “Soda Külü Üretim Tesisi ve Entegre Atık Barajı” yapılması planlanmaktadır.

Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Söz konusu alanda trona minerali MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1979 yılında yapılan kömür sondajları esnasında bulunmuştur. 1981 yılında başlayan inkişaf mahiyetindeki sondajlarla sahanın ekonomik olduğu anlaşılmıştır.

Dünya üzerindeki en büyük trona yatağı ABD-Wyoming Eyaleti’nde Green River formasyonunda tespit edilmiştir. 200 milyar tonun üzerinde bir reserve sahip bu yatak genellikle 450 m. derinliğin altında yer almaktadır. Beypazarı İlçesi’nde bulunan trona yatağında 200 milyon ton rezerv tespit edilmiştir. Bu yatak dünya genelinde 2. büyük yataktır. Ekonomik olabil- ecek kalınlıktaki saf trona seviyelerine 130-320 m. derinlikten sonar rastlanmıştır.