< GERİ SAYISALLAŞTIRMA

YENİCE (Karabük) Yerleşmesi İmar Planı Sayısallaştırması (2005)

Yenice İlçesi, idari bakımdan Karabük İl sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşme il merkezinin batısında ve yaklaşık olarak 30 km. mesafededir.

İmar Planı Sayısallaştırma işi kapsamında Yenice Belediyesi’ne; yerleşmenin mevcut imar planının koordinatlara yerleştirilerek bilgisayar ortamında sayısallaştırılması, mevcut kadastral durumun plan üzerine aktarılması ve yerleşmenin İller Bankası tarafından yaptırılan halihazır haritalar ile çakıştırılması hizmeti verilmiştir. Bunun yanısıra, yerleşmenin son İmar Planı’nın onaylanmasından sonra yapılan “İmar Planı Tadilatları” da plana işlenmiştir.