< GERİ ARAZİ MODELLEME

KOZLU (Zonguldak) Üç Boyutlu Arazi Modellemesi (2005)

Projelerin bilgisayar ortamında hazırlanmasından sonra yapılacak olan sınırsız hizmetlerden bir tanesi de özellikle imar planlarının üç boyutlu olarak hazırlanmasıdır. Kent ölçeğinde halihazır durumun ve 15-20 senelik projeksiyon süresi için yapılan imar planlarının üç boyutlu ortamda üretilmesinin temel amacı kentin tarihinin ortaya konmasıdır. Böylece hem kentin mevcut durumu hem de 20 yıl sonraki durumu sayısal ortamda görülebilecek ve kentin sokaklarında gezilebilecektir. Kent dokusundaki değişiklikler, yoğunluk kararları, yapı kaliteleri, kentsel sosyal donatı dağılımı, mülkiyet yapısı, kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin güzergahları gibi pekçok factor birarada bulunabilecektir. İmar planının bu şekilde hazırlanması ile kentsel ulaşım arterleri, konut projeleri, yeşil alanlar ve ticaret alanları gibi donatılar çözümlenmiş olacağından uygulama aşamasına kolaylıkla geçilebilecektir.