< GERİ İMAR PLANI

BEYPAZARI (Ankara) Ankara Üniversitesi Kampüsü İlave İmar Planı (2007)

İmar Planı Değişikliği yapılan alan; Ankara-Beypazarı Yolu üzerinde, Beypazarı’na doğru sol tarafta ve Beypazarı İlçe merkezine 6 km uzaklıktadır. Daha önce Beypazarı Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan söz konusu alan; 2008 yılında “kamulaştırma sorunu” nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti tarafından “Organize Sanayi Bölgesi’nden düşürülmüştür. Daha sonra bu alanın bir kısmı Sanayi Alanı olarak planlanmıştır. Kadastroda Ayvaşık Mahallesi 104 ada 39 parsel olarak tanımlanan planlama alanı Belediyeye ait olan bu parselin bir kısmını kapsamaktadır. Toplam olarak 197 hektarlık bir alanı içeren 104 ada 39 parselin yalnizca 967.000m2’si (yaklaşık 97 hektar) “Eğitim Tesisleri (Üniversite) Alanı” olarak planlanmıştır.