< GERİ İMAR PLANI

KARAKÖY MEVKİİ (Bolu) TOKİ Toplu Konut Alanı İmar Planı Değişikliği (2007)

Planlama alanı Bolu İli Merkez İlçe sınırları Karaköy Mevkii’nde 49, 65, 66 nolu parselleri kapsamaktadır. Toplam 87189 m2‘lik plana konu saha, Karaköy yerleşiminin batısında, Ankara – İstanbul Yolu’nun güneyinde Ankara istikametinde bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15,12 ve 10 m’lik araç yolları planlanmış yaya ağırlıklı servis yolları 7 m olarak öngörülmüştür. Yollar eğim çizgilerine paralel olarak düzenlenmiştir. Planlama alanını kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölen 15 m’lik yol üzerine donatı alanları konumlandırılmıştır.