< GERİ İMAR PLANI

ŞEHİT KAMİL (Gazantep) TOKİ Toplu Konut Alanı İmar Planı (2006)

Planlama alanı; Gaziantep İli, Şehit Kamil İlçesi, Beylerbeyi Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu alanın doğusundan TEM Otoyolu, batısından demiryolu hattı geçmektedir. Söz konusu alan içerisinde seyrek olarak yapılaşmış konut alanları mevcuttur. Ayrıca bir de Hazır Beton Fabrikası bulunmaktadır.

İmar Planı hazırlanacak olan alanın güney bölgesinde “taş ocakları” mevcuttur. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “asphalt şantiyesi” yer almaktadır. Bunun yanısıra bu alan yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin makina sahası ve araç bakım onarım istasyonu olarak kullanılmaktadır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen iş yaklaşık olarak 210 hektarlık bir alandadır. Alan genelinde FG Tipi Z+3 Modeli konut tipi önerilmiştir. Bunun yanısıra sosyal donatı alanlarında da yine TOKİ’nin tip projeleri önerilmiştir.