< GERİ İMAR PLANI

KONAKKURAN (Muş) İmar Planı (2005)

Çalışma alanı, Muş İli, Malazgirt İlçesi’ne bağlı Konakkuran Beldesi’dir. Söz konus iş, 2004 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve Arzu SERT-Bora BAYSAL ortak girişiminin uhdesinde kalmıştır. Konakkuran Beldesi, Malazgirt İlçesi’ne 20 km. mesafede yer almaktadır. Beldenin kuzey-doğusunda ve yaklaşık 2 km. mesafede Murat nehri , ötesinde Yeni Mahalle ve ötesinde Kortevin Dağı bulunmaktadır. Beldeye bağlı yaklaşık 3 km. mesafede ve kuzeydoğusunda Yeni Mahalle mezrası bulunmaktadır. Belde ile mezra arasında Murat nehrinin yıllardır taşıdığı alüvyonal toprakların biriktirdiği verimli tarım arazileri mevcuttur. İmar Planı yaklaşık olarak 731 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Alanın 123.90 hektarlık bölümü şehirsel alan kullanımı içerisinde kalmaktadır.