< GERİ İMAR PLANI

PATNOS (Ağrı) İmar Planı Revizyonu (2004)

Ağrı İl’inin en büyük ilçelerinden biri olan Patnos İlçesi bugün yaklaşık olarak 90 000 nüfuslu bir yerleşmedir. Patnos Belediyesi tarafından 2004 yılında ihalesi yapılan iş; Patnos Yerleşmesi mevcut imar planında sıkıntıların giderilmesi ve günün gereklerine uygun olarak yeni düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır. Yaklaşık olarak 1.800 hektarlık bir alanı kaplayan Patnos (Ağrı) İmar Planı Revizyonu aşamasında sorunlar belli başlıklar altında toparlanmış ve revizyon bu doğrultuda tamamlanmıştır. Ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi, kent merkezinde yayalaştırma çalışmaları, sanayi alanlarının bir araya toplanması, yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak yeniden düzenlenmesi ve devamlı bir yeşil alan sistemi oluşturulması, konut alanlarının kat düzenlemesi, revizyon planın temel yapı taşlarıdır.