< GERİ LİMAN TERSANEİMAR PLANI

KÖRFEZ (Kocaeli) Marmara Tersane AŞ. İskele Amaçlı İmar Planı (2011)

Önerilen İmar Planı; Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Köyü, 1251/1 ve 1251/2 no’lu parsellere kıyısı olan deniz sahasında yer almaktadır. Söz konusu alanda, daha önce müracaatlar yapılarak ve gerekli izinler alınarak İmar Planı hazırlanmıştır. Bu plan, mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürlüğü tarafından 30.11.1994tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu öneri iskele-dolgu alanı; tersanede inşa edilecek gemilerin teçhiz ve donatım hizmetlerinde kullanılmak üzere planlanmıştır. Bu iskelede 20.000 dwt kapasiteye sahip 170 metre boyunda inşa edilen gemilerin teçhiz ve donatım işlemleri yapılacaktır. Geminin baş tarafından ve bordo tarafından otuz’ar metre bağlama mesafesine ihtiyaç hissedildiğinden toplam 230 veya 240 metre boyunda yanaşma iskelesi olması gerekmektedir. Önerilen İmar Planı ile dolgu alanı olarak ilave edilmek istenen iskele alanı 25*240 m olup, büyüklüğü 6000 m2’dir.