< GERİ SANAYİ PLANLARIİMAR PLANI

AKÇAKOCA (Düzce) Ümran Çelik Boru Sanayi AŞ. İmar Planı Değişikliği (2006)

İmar Planı Değişikliği yapılan alan Düzce İli, Akçakoca İlçesi sınırlarında bulunan ve 1987 yılından itibaren bu alanda üretim yapan Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş.’ye ait Sanayi Tesisleri İmar Planı Değişikliği’dir.

Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş. bulunduğu alanda fabrika inşaatı 1985 yılında başlamıştır ve 1987 yılında faaliyete geçmiştir. Toplam olarak 50 hektarlık bir alanda bulunan sanayi tesisleri için daha önce bir İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu alana ait ilk İmar Planı 06.04.1976 tarihinde onaylanmıştır. Toplam olarak 420.000 m2’lik bir alanda hazırlanan ilk imar planı içerisinde 81.600 m2 kapalı alan yapılmıştır.

Son yıllarda gerek üretim kapasitesinin arttırılması ve gerekse mevcut tesisi yenilemek anlamında söz konusu rma tarafından alınan yeni alanlar da sanayi tesislerine dahil edilmek üzere İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliğinde; rma tarafından satın alınan alanlarda plan değişikliğine gidilerek, bu alanlar sanayi alanına dönüştürülmüştür. Plan değişikliği yapılan alanda bulunan yeşil alan da fabrika sahasının kuzeyine aktarılmıştır. Eski planda 11859.66 m2 olan yeşil alan, yeni yerine 13591.46 m2 olarak planlanmıştır. Ayrıca daha önceki imar planında yer alan ancak uygulanabilirliği olmayan ve fabrikanın kuzey-güney bağlantısını sağlayan 15 metrelik imar yolu 12 metreye düşürülmüş ve rma elemanları tarafından arazi ölçümleri yapıldıktan sonra plana aktarılmıştır. Yaklaşık olarak 42.000 m2’lik bir alanda imar planı değişikliği yapılmıştır.